top of page

מח ער

פעם היו קוראים לתופעה מכשפת הלילה
יש הסבורים שזה המקור לכל סיפורי השדים והמפלצות מתחת למיטה בפועל, היום,
אנו יודעים שזהו סה"כ מצב ביניים-
הגוף ישן המוח התעורר כבר. כך גם במצבים מסוימים בחיים
המוח ער לחלוטין, מבין שצריך שינוי
הגוף מתקשה קצת.. הרגלים וזה.. כשמשנים פרספקטיבה גם שיתוק שינה יכול להפוך לחלום מודע (שזה חתיכת כיף גדול)
גם מצבי ביניים בחיים יכולים להפוך לקרש הקפיצה הכי גדול שאי פעם דמיינתן! אז תעזו לדמיין ולחלום

מח ער
bottom of page