לכבד את עצמנו

אנחנו לא יכולים לתת מה שאין לנו!
או על דרך החיוב,
אני יכולה לתת רק מה שיש לי #כבוד #נדיבות #מחילה שאלו את עצמכם:
☆כמה אני מכבד את עצמי?
☆כמה אני נדיב כלפיי? עולם שיש בו צדק הוא עולם בו אנו מכבדים אחד את השני
גם כשאנחנו לא אוהבים,
גם כשאנחנו לא מסכימים,
גם כשאנחנו מאוד שונים. לא את כולנו לימדו לכבד את עצמנו, את הגוף שלנו או את הנפש שלנו בילדות, אבל עכשיו אנחנו מספיק בוגרים כדי להבין זאת ולשנות, אין סיבה להמשיך את חוסר הצדק ואין סיבה להעביר אותו לדור הבא! כבדו את עצמכם והיו נדיבים
העולם יחזיר
מבטיחה

לכבד את עצמנו